Chọn trang

Format: et-post-format-audio

Sự Ra Đời Của Hội Thánh – Bài 2

Hội Thánh đã không xuất hiện chỉ sau một đêm. Mà Hội Thánh đã được lên kế hoạch, hứa trước, và sau đó được thành lập. Kinh Thánh đã chỉ ra tất cả điều này một cách rõ ràng. Đầu tiên, Hội Thánh đã hiện hữu trong tâm trí Đức Chúa...

Đọc thêm

Ý Nghĩa Của Hội Thánh – Bài 1

Không ai sẽ từ chối rằng Kinh Thánh nói về một Hội Thánh. Nhưng Hội Thánh của ai? Hội Thánh nào? Hội Thánh gì? Những câu hỏi này và nhiều câu khác sẽ được trả lời đúng lúc, nhưng bây giờ chúng ta muốn tìm hiểu Hội Thánh là gì....

Đọc thêm