Chọn trang

Danh mục: HỘI THÁNH CỦA KINH THÁNH

Hội Thánh Ngày Nay Bài 13

Hội Thánh của Chúa đã được thành lập gần 2000 năm trước (Công Vụ Các Sứ Đồ 2) và ngày nay Hội Thánh tồn tại giống như Hội Thánh đã từng như vậy. “Nhưng làm thể nào điều này có thể xảy ra?” có thể bạn hỏi câu này. Bằng cách đơn...

Đọc thêm
Đang tải