Chọn trang

Tác giả: Ban Biên Tập VBI Press

Lẽ Thật Về Ngày Tận Thế

Năm 1999, có một sự náo loạn được thực hiện bởi các nhà rao giảng “tận thế,” những người đang nói với chúng ta rằng vào lúc nữa đêm, trong năm 2000, Họ nói những sự hỗn loạn sẽ xảy ra, đánh dấu sự khởi đầu của tận thế. Tác giả:...

Đọc thêm

Lẽ Thật Về Sự Khiêu Dâm

Bạn có thể tưởng tượng việc mất vợ hay gia đình mình hay công việc của mình, hay quan trọng nhất, linh hồn đời đời của bạn cho một địa ngục tồi tệ tất cả bởi vì thể loại khiêu dâm không? Bạn biết là nó không phải theo con đường...

Đọc thêm